image
image
image
image

image
image
image

image
image

image
image

imagePREGHIERE DI PREPARAZIONE ALLA MESSA E ALLA COMUNIONE

 

INDICE

 • INDICE
 • Praeparatio ad Missam / Preparazione alla S. Messa
 • Oratio S. Ambrosii / Orazione di Sant'Ambrogio
 • Oratio S. Thomae Aquinatis / Orazione di San Tommaso d'Aquino
 • Oratio ad B. Mariam Virginem ante Missam / Preghiera alla Beata Vergine Maria Prima della Messa
 • Oratio ad omnes Angelos et Sanctos / Preghiera per tutti gli Angeli e i Santi
 • Oratio ad Sanctum, in cujus honorem Missa celebratur / Preghiera al Santo in onore del quale si celebra la Santissima Eucaristia
 • Oratio ante communionem / Preghiera prima della comunone
 • Offerta della Santa Messa per le Anime del Purgatorio
 • Preces ad Sanctum Joseph / Preghiera a San Giuseppe
 • Preghiera di San Basilio il Grande
 • Solenne professione di fede

 

Praeparatio ad Missam

(indulgentia quinque annorum)

Preparazione alla S. Messa

(Indulgenza di cinque anni)

Antiphona
Ne reminiscáris, * Dómine, delícta nostra, vel paréntum nostrórum, neque vindíctam sumas de peccátis nostris. (T. P.: Allelúia).

 

Psalmus 83
Quam dilécta habitátio tua, Dómine exercítuum! * desíderat, lànguens concupíscit ánima mea in átria Dómini;
Cor meum, et caro mea * exultánt ad Deum vivum.
Etiam passer invénit domum: * et hirúndo nidum sibi, ubi ponat pullos suos:
Altária tua, Dómine exercítuum: * Rex meus, et Deus meus! -
Beáti, qui hábitant in domo tua, Dómine, * perpétuo laudant te.
Beátus vir, cuius auxílium est a te, * cum sacra itínera in ánimo hábet:
Transeúntes per vallem áridam, fontem fácient eam, * ac beneditiónibus véstiet eam plúvia prima.
Procédent de róbore in róbur: * vidébunt Deum deórum in Sion. -
Dómine exercítuum, áudi oratiónem meam; * áuribus pércipe, Deus Iacob.
Clípeus noster, áspice, Deus, * et réspice fáciem uncti tui.
Vere, mélior est dies unus in átriis tuis, * quam álii mílle;
Consístere malo in límine domus Dei mei, * quam morári in tabernáculis peccatórum.
Nam sol et clípeus est Dóminus Deus: * grátiam et glóriam largítur Dóminus;
Non negat bona eis * qui ámbulant in innocéntia.
Dómine exercítuum, * beátus homo qui cónfidit in te.
Gloria Patri, et Filio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio et nunc et semper, * et in sæcula sæculórum. Amen.

 

Psalmus 84
Propítius fuísti, Dómine, terrae tuae; * bene vertísti sortem Iacob.
Dimisísti culpam pópuli tui; * operuísti ómnia peccáta eórum.
Continuísti ómnem iracúndiam tuam, * destitísti a furóre irae tuae. -
Restítue nos, Deus Salvátor noster, * et depóne indignatiónem tuam advérsus nos.
Num in ætérnum irascéris nobis, * aut exténdes iram tuam in omnes generatiónes?
Nonne tu vitam restítuet nobis, * et pópulus tuus laetábitur in te?
Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam, * et salútem tuam da nobis.
Audiam, quid loquátur Dóminus Deus, * profécto lóquitur pacem
Pópulo suo et sanctis suis * et eis qui corde convertúntur ad eum.
Certe propínqua est salus eius timéntibus eum, * ut hábitet glória in terra nostra.
Misericórdia et fidélitas óbviam vénient sibi, * iustítia et pax inter se osculabúntur.
Fidélitas germinábit ex terra, * et iustítia de coelo prospíciet.
Dóminus quoque dábit bonum, * et terra nostra dábit fructum suum.
Iustítia ante eum incédet, * et salus in via gréssuum eius.
Gloria Patri, et Filio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio et nunc et semper, * et in sæcula sæculórum. Amen.

Psalmus 85
Inclína, Dómine, áurem tuam, exáudi me, * quia miser et pauper sum ego.
Custódi ánimam meam, quia devótus sum tibi; * salvum fac servum tuum sperántem in te.
Deus meus es tu: miserére mei, Dómine, * quia assídue ad te clamo.
Lætífica ánimam servi tui, * quia ad te, Dómine, ánimam meam attóllo.
Tu énim, Dómine, es bonus et clémens, * plenum misericórdiæ in omnes qui ínvocant te.
Auscúlta, Dómine, oratiónem meam, * et atténde ad vocem obsecratiónis meæ.
Die tribulatiónis meæ clamo ad te, * quia exáudies me.
Non est tibi par inter deos, Dómine, * et non est opus símile óperi tuo:
Omnes gentes, quas fecísti, vénient et adorábunt te, Dómine, * et praedicábunt nomen tuum.
Quia magnus es tu et facis mirabília, * tu solus es Deus. -
Doce me, Dómine, viam tuam, ut ámbulem in veritáte tua, * dírige cor meum, ut tímeat nomen tuum.
Celebrábo te, Dómine, Deus meus, toto corde meo, * et praedicábo nomen tuum in ætérnum.
Quia misericórdia tua magna fuit erga me, * et eripuísti ánimam meam de profúndis inférni.
Deus, supérbi insurrexérunt contra me, et turba praepoténtium insidiátur vitae meae, * neque te ponunt ante óculos suos..
Sed tu, Dómine, Deus miséricors es et benígnus, * tardus ad iram, summe clémens et fidélis.
Réspice in me, et miserére mei; * da robur tuum servo tuo et salvum fac fílium ancíllae tuae.
Sígnum da mihi favóris tui, ut vídeant, qui odérunt me et confundántur, * quod tu, Dómine, adiúveris me et consolátus sis me.
Gloria Patri, et Filio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio et nunc et semper, * et in sæcula sæculórum. Amen.


Psalmus 115
Confísus sum, étiam cum dixi: * "Ego afflíctus sum valde";
Ego dixi in pavóre meo: * "Omnis homo fallax!"
Quid retríbuam Dómino, * pro ómnibus quæ tríbuit mihi?
Cálicem salutáris accípiam: * et nómen Dómini invocábo.
Vota mea Dómino reddam * coram ómni pópulo eius.
Pretiósa est in óculis Dómini, * mors sanctórum eius.
O Dómine, ego servus tuus sum, ego servus tuus, fílius ancíllae tuae: * solvísti víncula mea.
Tibi sacrificábo sacrifícium laudis, * et nomen Dómini invocábo.
Vota mea Dómino reddam * cora omni pólulo eius,
In átriis domus Dómini, * in médio tui, Ierúsalem.
Gloria Patri, et Filio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio et nunc et semper, * et in sæcula sæculórum. Amen.

 


Psalmus 129
De profúndis clamo ad te, Dómine: * Dómine, áudi vocem meam.
Fiant áures tuae inténtae * ad vocem obsecratiónis meae.
Si delictórum memóriam serváveris, Dómine, * Dómine, quis sustinébit?
Sed penes te est peccatórum vénia, * ut cum reveréntia serviátur tibi.-
Spero in Dóminum, * spérat ánima mea in verbum eius;
Exspéctat ánima mea Dóminum, * magis quam custódes auróram. - Magis quam custódes auróram, * exspéctat Israel Dóminum,
Quia penes Dóminum misericórdia, * et copiósa penes eum redémptio.
Et ipse rédimet Israël * ex ómnibus iniquitátibus eius.
Gloria Patri, et Filio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio et nunc et semper, * et in sæcula sæculórum. Amen.


Antiphona
Ne reminiscáris, * Dómine, delícta nostra, vel paréntum nostrórum, neque vindíctam sumas de peccátis nostris. (T. P.: Allelúia).

Kyrie, eléison
Christe, eléison
Kyrie, eléison

Pater noter…………
S - et ne nos indúcas in tentatiónem
M - sed líbera nos a malo.

S - Ego dixi: Dómine, miserére mei.
M - Sana ánimam meam, quia peccávi tibi.
S - Convértere, Dómine, aliquántulum.
M - Et deprecáre super servos tuos.
S - Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos.
M - Quemádmodum sperávimus in te.
S - Sacerdótes tui induántur iustítiam.
M - Et sancti tui exsúltent.
S - Ab occúltis meis munda me, Dómine.
M - Et ab aliénis parce servo tuo.
S - Dómine, exáudi oratiónem meam.
M - Et clámor meus ad te véniat.

 


Orémus
Aures tuae pietátis, mitíssime Deus, inclina précibus nostris, et gratia Sancti Spíritus illúmina cor nostrum: ut tuis mystériis digne ministrare, teque aetérna caritate dilígere mereámur.
Deus, cui omne cor patet et omnis volúntas lóquitur, et quem nullum latet secrétum: purífica per infusiónem Sancti Spíritus cogitationes cordis nostri; ut te perfécte dilígere et digne laudare mereámur.
Ure igne Sancti Spíritus renes nostros et cor nostrum, Dómine: ut tibi casto córpore serviámus, et mundo corde placeámus.
Mentes nostras, quaésumus, Dómine, Paráclitus, qui a te procédit, illúminet: et indúcat in omnem, sicut tuus promísit Fílius, veritátem.
Adsit nobis, quaésumus, Dómine, virtus Spíritus Sancti: quae et corda nostra cleménter expúrget, et ab ómnibus tueátur advérsis.
Deus, qui corda fidélium Sancti Spíritus illustratione docuisti: da nobis in eódem Spíritu recta sápere; et de eius semper consolatione gaudere.
Consciéntias nostras, quaésumus, Dómine, visitándo purífica: ut véniens Dóminus noster Iesus Christus, Fílius tuus, parata sibi in nobis invéniat mansiónem: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spíritus Sancti, Deus, per omnia saécula saéculorum. Amen.

Antifona
Non guardare, o Signore, ai nostri peccati, né a quelli dei nostri parenti; e non fare vendetta dei nostri peccati. (Tempo Pasquale: Alleluia).

 

Salmo 83
Quanto sono amabili le tue dimore, o Signore degli eserciti: * anela e spasima l'anima mia negli atrii del Signore.
Il mio cuore e la mia carne * esultano nel Dio vivente.
Anche il passero trova la casa, * e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli,
Presso i tuoi altari, o Signore degli eserciti, * mio Re e mio Dio.
Beati quelli che abitano la tua casa, o Signore: * ti lodano in perpetuo.
Beato l'uomo che attende aiuto da Te: * e dispone il suo cuore a salire verso di Te.
Coloro che passano per l'arida valle, la trasformeranno in fonte, * e la prima pioggia la colmerà di benedizioni.
Andranno di vigore in vigore: * fino a vedere il sommo Iddio in Sion.
O Signore, Dio degli eserciti, esaudisci la mia preghiera: * porgi il tuo orecchio, o Dio di Giacobbe.
Protettore nostro, volgiti, o Dio: * e guarda la faccia del tuo unto:
Poiché è meglio un giorno passato nei tuoi atrii, * che mille altri.
Preferisco essere abietto nella casa del mio Dio: * che abitare nelle tende dei peccatori.
Poiché il Signore Iddio è sole e scudo: * grazia e gloria elargisce il Signore.
Non nega alcun bene a coloro * che procedono nell'innocenza.
O Signore degli eserciti, * beato colui che spera in Te.
Gloria al Padre, e al Figlio, * e allo Spirito Santo.
Come era in principio e ora e sempre, * e nei secoli dei secoli. Amen.

Salmo 84
Fosti propizio, o Signore, con la tua terra: * e mutasti in bene la sorte di Giacobbe.
Perdonasti le colpe del tuo popolo: * e copristi tutti i suoi peccati.
Contenesti tutta la tua ira: * e calmasti l'ardore della tua collera.
Rialzaci, o Dio nostro Salvatore: * e deponi il tuo sdegno contro di noi.
Vorrai essere in eterno adirato con noi? * O estendere la tua ira di generazione in generazione?
Non ci restituirai, o Dio, la vita: * e il tuo popolo si rallegrerà in Te?
Mostraci, o Signore, la tua misericordia: * e dà a noi la tua salvezza.
Ascolterò ciò che dice il Signore Iddio: * poiché certo parla di pace
Al suo popolo e ai suoi santi: * e a quelli che a Lui si convertono di cuore.
Certo, per quelli che lo temono, la sua salvezza è vicina: * e cosí la gloria abiterà la nostra terra.
Misericordia e fedeltà si daranno la mano: * giustizia e pace si baceranno.
La fedeltà germoglierà dalla terra: * e la giustizia si affaccerà dal cielo.
Il Signore si mostrerà benigno: * e la nostra terra darà i suoi frutti.
La giustizia cammina innanzi a Lui, * e la salvezza segue i suoi passi.
Gloria al Padre, e al Figlio, * e allo Spirito Santo.
Come era in principio e ora e sempre, * e nei secoli dei secoli. Amen.

Salmo 85
Porgi il tuo orecchio, o Signore, ed esaudíscimi: * perché misero e povero io sono.
Custodisci l'anima mia, poiché ti sono fedele: * salva il tuo servo che spera in Te.
Tu sei il mio Dio: abbi pietà di me, o Signore, * che t'invoco incessantemente.
Allieta l'anima del tuo servo, * perché a Te, o Signore, levo l'anima mia.
Poiché Tu sei buono, o Signore, e clemente: * pieno di misericordia per tutti quelli che ti invocano.
Ascolta, o Signore, la mia preghiera: * e volgiti alla voce delle mie suppliche.
Nel giorno della tribolazione t'invoco: * affinché Tu mi esaudisca. -
Nessun dio è simile a Te, o Signore, * e non v'è nulla che eguagli l'opera tua.
Tutte le genti da Te create, verranno, e ti adoreranno, o Signore: * e celebreranno il tuo nome.
Poiché Tu sei grande, e fai meraviglie: * Tu solo sei Dio.
Insegnami, o Signore, la tua via, ché io cammini nella tua verità: * dirigi il mio cuore, affinché io tema il tuo nome.
Ti celebrerò, o Signore, Dio mio, con tutto il mio cuore, * e proclamerò il tuo nome in eterno.
Poiché grande fu la tua misericordia su di me: * salvasti l'anima mia dal profondo inferno.
I superbi, o Dio, si son levati contro di me, e la turba dei potenti insidia la mia vita: * e non pongono Te dinanzi ai loro occhi.
Ma Tu, o Signore, Dio misericordioso e benigno, * tardo all'ira, grandemente fedele e clemente:
Volgiti a me ed abbi pietà di me, * dà la tua forza al tuo servo: salva il figlio della tua ancella.
Dammi un segno del tuo favore, affinché coloro che mi odiano vedano, e restino confusi: * perché Tu, o Signore, mi hai soccorso e mi hai consolato.
Gloria al Padre, e al Figlio, * e allo Spirito Santo.
Come era in principio e ora e sempre, * e nei secoli dei secoli. Amen.


Salmo 115
Ho confidato anche quando dicevo: * "Sono tanto afflitto".
Nel mio spavento ho detto: * "Ogni uomo è fallace!".
Che renderò al Signore, * in cambio di tutto ciò che mi dato?
Prenderò il calice della salvezza: * e invocherò il nome del Signore.
Scioglierò i miei voti al Signore * in uno col suo popolo.
Preziosa è agli occhi del Signore * la morte dei suoi santi.
O Signore, io sono il tuo servo, il servo tuo e il figlio della tua ancella: * hai spezzato le mie catene.
A Te sacrificherò l'ostia di lode * e invocherò il nome del Signore.
Scioglierò i miei voti al Signore * in uno col suo popolo.
Negli atrii della casa del Signore, * in mezzo a te, o Gerusalemme.
Gloria al Padre, e al Figlio, * e allo Spirito Santo.
Come era in principio e ora e sempre, * e nei secoli dei secoli. Amen.


Salmo 129
Dal profondo a Te grido, o Signore: * Signore, ascolta la mia voce.
Siano intente le tue orecchie * alla voce delle mie suppliche.
Se ti ricorderai delle iniquità, o Signore, * o Signore chi potrà sostenersi?
Ma in Te è il perdono dei peccati, * cosí che reverenti ti si serva. -
Spero nel Signore, * l'anima mia spera nella sua parola.
L'anima aspetta il Signore, * piú che i custodi l'aurora. -
Piú che i custodi l'aurora, * Israele aspetta il Signore,
Perché presso il Signore è la misericordia, * e presso di Lui copiosa è la redenzione.
Ed Egli redime Israele * da tutte le sue iniquità.
Gloria al Padre, e al Figlio, * e allo Spirito Santo.
Come era in principio e ora e sempre, * e nei secoli dei secoli. Amen.

 


Antifona
Non guardare, o Signore, ai nostri peccati, né a quelli dei nostri parenti; e non fare vendetta dei nostri peccati. (Tempo Pasquale: Alleluia).


Signore, abbi pietà
Cristo, abbi pietà
Signore, abbi pietà

Padre nostro…………
S - e non indurci in tentazione
M - ma liberaci dal male.

S - Ho detto: Signore, abbi pietà di me
M - Guarisci la mia anima, perché ho peccato contro di Te.
S - Signore, volgiti verso di me.
M - E lasciati commuovere dai tuoi servi.
S - La tua misericordia, o Signore, sia su di noi.
M - Cosí come abbiamo sperato in Te.
S - I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia.
M - Ed esultino i tuoi santi.
S - Dai miei peccati nascosti, mòndami, o Signore.
M - E dai manifesti preserva il tuo servo.
S - Signore, esaudisci la mia preghiera
M - E il mio grido giunga fino a Te.


Preghiamo
Porgi orecchio, o clementissimo Dio, alle nostre preghiere, e con la grazia dello Spirito Santo illumina il nostro cuore, affinché possiamo servire degnamente ai tuoi misteri e amarti di eterna carità.
O Dio, cui ogni cuore è manifesto, ogni volontà palese e nessun segreto nascosto, purifica, mediante l’infusione dello Spirito Santo, i sentimenti del nostro cuore, affinché possiamo perfettamente amarti e degnamente lodarti.
Purifica, o Signore, col fuoco dello Spirito Santo le nostre viscere e il nostro cuore, affinché ti serviamo con corpo casto e siamo a Te graditi per la purezza del cuore.
Le nostre menti, te ne preghiamo, o Signore, illumini il Paraclito che procede da te: e le conduca, siccome promise il tuo Figlio, ad intendere ogni verità.
Signore, te ne preghiamo, ci assista la virtú dello Spirito Santo: purifichi dolcemente i nostri cuori, e li difenda da tutte le avversità.
O Dio, che hai ammaestrato i tuoi fedeli colla luce dello Spirito Santo, concedi a noi, per virtú del medesimo Spirito, di sentire rettamente, e di godere sempre della sua consolazione.
Signore, te ne preghiamo, visita e purifica le nostre coscienze, affinché, venendo nostro Signore Gesú Cristo tuo Figlio, trovi in noi un’apparecchiata dimora: Egli che è Dio e vive e regna con Te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

 

Oratio S. Ambrosii

(indulgentia trium annorum)

Orazione di Sant'Ambrogio

(indulgenza di tre anni)

Ad mensam dulcíssimi convívii tui, pie Dómine Iesu Christe, ego peccátor de própriis meis méritis nihil praesúmens, sed de tua confídens misericórdia et bonitáte, accédere véreor et contremísco. Nam cor et corpus hábeo multis crimínibus maculátum, mentem et linguam non caute custodítam. Ergo, o pia Déitas, o treménda maiéstas, ego miser, inter angústias deprehénsus, ad te fontem misericórdiae recúrro, ad te festíno sanándus, sub tuam protectiónem fúgio: et, quem iúdicem sustinére néqueo, salvatórem habére suspíro.
Tibi, Dómine, plagas meas osténdo, tibi verecúndiam meam détego. Scio peccáta mea multa et magna, pro quíbus tímeo: spero in misericórdias tuas, quárum non est númerus. Réspice ergo in me óculis misericórdiae tuae, Dómine Iesu Christe, Rex aetérne, Deus et homo, crucifíxus propter hóminem. Exáudi me sperántem in te: miserére mei pleni misériis et peccátis, tu qui fontem miseratiónis numquam manáre cessábis.
Salve, salutáris víctima, pro me et omni humáno génere in patíbulo crucis oblata.
Salve, nóbilis et pretióse sánguis, de vulnéribus crucifíxi Dómini mei Iesu Christi prófluens, et peccáta totíus mundi ábluens.
Recordáre, Dómine, creatúrae tuae, quam tuo sánguine redemísti. Poénitet me peccásse, cúpio emendáre quod feci.
Aufer ergo a me, clementíssime Pater, omnes iniquitátes et peccáta mea; ut, purificátus mente et córpore, digne degustáre mérear Sancta sanctórum.
Et concéde, ut haec sancta praelibátio córporis et sánguinis tuis, quam ego indígnus súmere inténdo, sit peccatórum meórum remíssio, sit delictórum perfécta purgátio, sit túrpium cogitatiónum effugátio ac bonórum sénsuum regenerátio, operúmque tibi placéntium salúbris efficácia, ánimae quoque et córporis contra inimicórum meórum insídias firmíssima tuítio. Amen.

 

Peccatore qual sono, nulla presumendo nei miei meriti, ma confidando nella tua misericordia e bontà, pur mi vergogno e tremo di accostarmi alla mensa del tuo convito dolcissimo, o buon Signore Gesú Cristo. Poiché ho il cuore e il corpo macchiati di molti delitti, la mente e la lingua non custodite cautamente. Onde, misericordioso Iddio, o tremenda maestà, io misero fra tante angustie ricorro a Te, fonte di misericordia, a Te mi affretto per essere sanato, sotto la tua protezione mi rifugio: e siccome non posso sostenerti giudice, ti scongiuro d’essermi salvatore.
A Te, o Signore, mostro le mie piaghe; a Te scopro il mio rossore. Conosco i miei peccati essere molti e grandi, e perciò ne temo. Spero nella tua misericordia che non ha limiti. Rivolgi dunque a me gli occhi della tua misericordia, Signore Gesú Cristo, Re eterno, Dio e Uomo, crocifisso per l’uomo. Esaudisci me che spero in Te: abbi pietà di me pieno di miserie e di peccati, Tu che non cesserai mai di far scaturire la fonte della misericordia.
Salve, vittima salutare, per me e per tutto il genere umano offerta sul patibolo della croce.
Salve, sangue nobile e prezioso che sgorghi dalle piaghe del mio Signore Gesú Cristo crocifisso e sei lavacro dei peccati di tutto il mondo.

Ricordati, o Signore, della tua creatura, che ricomprasti col tuo sangue. Mi pento di aver peccato, desidero emendare ciò che feci.
Togli dunque da me, Padre clementissimo, tutte le mie iniquità, onde, purificato nella mente e nel corpo, meriti di gustare degnamente il Santo dei Santi.
E concedi che la santa pregustazione del Corpo e del Sangue tuo, che io indegno intendo ricevere, sia remissione dei miei peccati, sia purgazione perfetta dei delitti, sia fuga dei turpi pensieri, rigenerazione dei buoni sentimenti, e salutare efficacia delle opere che ti piacciono, nonché fermissima tutela dell’anima e del corpo contro le insidie dei miei nemici. Amen.

 

Oratio S. Thomae Aquinatis

(indulgentia trium annorum)

Orazione di San Tommaso d'Aquino

(indulgenza di tre anni)

Omnípotens, sempitérne Deus, ecce accédo ad sacraméntum unigéniti Fílii tui, Dómini nostri, Iesu Christi; accédo tamquam infírmus ad médicum vitae, immúndus ad fontem misericórdiae, caecus ad lumen claritátis aetérnae, páuper et egénus ad Dóminum coeli et terrae.
Rogo ergo imménsae largitátis tuae abundántiam, quátenus meam curáre dignéris infirmitátem, laváre foeditátem, illumináre caecitátem, ditáre paupertátem, vestíre nuditátem; ut panem Angelórum, Regem regum et Dóminum dominántium, tanta suscípiam reveréntia et humilitáte, tanta contritióne et devotióne, tanta puritáte et fide, tali propósito et intentióne, sicut éxpedit salúti ánimae meae.
Da mihi, quaeso, domínici Córporis et Sánguinis non solum suscípere sacraméntum, sed étiam rem et virtútem sacraménti.
O mitíssime Deus, da mihi Corpus unigéniti Fílii tui, Dómini nostri, Iesu Christi, quod traxit de Vírgine Maria, sic suscípere, ut córpori suo mystico mérear incorporári, et inter eius membra connumerári.
O amatíssime Pater, concéde mihi diléctum Fílium tuum, quem nunc velátum in via suscípere propóno, reveláta tandem fácie perpétuo contemplári: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia saécula saeculórum. Amen.

Onnipotente ed eterno Iddio, ecco che io mi accosto al Sacramento del Figlio tuo unigenito nostro Signore Gesù Cristo: mi accosto come infermo al medico della vita, come immondo al fonte della misericordia, come cieco al lume della chiarezza eterna, come povero e mendico al Signore del cielo e della terra.
Invoco dunque l'abbondanza della tua immensa generosità, affinché ti degni curare la mia infermità, lavare la mia lordura, illuminare la mia cecità, arricchire la mia povertà, vestire la mia nudità, onde riceva il pane degli Angeli, il Re dei re, il Signore dei dominanti, con tanta riverenza ed umiltà, con tanta contrizione e devozione, con tanta purezza e fede, con tale proposito ed intenzione, come si conviene alla salute dell'anima mia.
Dammi, te ne prego, di ricevere non solo il Sacramento del Corpo e del Sangue del Signore, ma anche l'effetto e la virtú del Sacramento.
O mitissimo Iddio, fa ch'io riceva cosí il Corpo dell'unigenito Figlio tuo nostro Signore Gesù Cristo, tratto da Maria Vergine, in modo da meritare d'essere incorporato al suo mistico corpo ed annoverato fra le sue mistiche membra.
O Padre amatissimo, concedimi finalmente di contemplare in perpetuo a faccia svelata il tuo Figlio diletto, che ora mi propongo, me peregrino, di ricevere velato: Egli che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

 

Oratio ad B. Mariam Virginem ante Missam

Preghiera alla Beata Vergine Maria Prima della Messa

O Mater pietatis et misericordiæ, beatissima Virgo Maria, ego miser et indignus peccator ad te confugio toto corde et affectu; et precor pietatem tuam, ut, sicut dulcissimo Filio tuo in Cruce pendenti astitisti, ita et mihi, misero peccatori, et sacerdotibus omnibus, hic et in tota sancta Ecclesia hodie offerentibus, clementer assistere digneris, ut, tua gratia adiuti, dignam et acceptabilem hostiam in conspectu summæ et individuæ Trinitatis offerre valeamus. Amen.

O madre di pietà e di misericordia, beatissima vergine Maria, io, misero e indegno peccatore, mi rifugio in te con tutto il cuore e tutto l’affetto, e invoco la tua bontà.

Come rimanesti accanto al tuo dolcissimo Figlio pendente dalla Croce, così soffermati anche accanto a me, misero peccatore, e  a tutti i sacerdoti che oggi qui, e in tutta la Santa Chiesa offrono il sacrificio divino, degno e gradito alla presenza del sommo Dio, uno e trino. Amen

 

Oratio ad B. Mariam Virginem ante Missam

Preghiera alla Beata Vergine Maria Prima della Messa

O Mater pietatis et misericordiæ, beatissima Virgo Maria, ego miser et indignus peccator ad te confugio toto corde et affectu; et precor pietatem tuam, ut, sicut dulcissimo Filio tuo in Cruce pendenti astitisti, ita et mihi, misero peccatori, et sacerdotibus omnibus, hic et in tota sancta Ecclesia hodie offerentibus, clementer assistere digneris, ut, tua gratia adiuti, dignam et acceptabilem hostiam in conspectu summæ et individuæ Trinitatis offerre valeamus. Amen.

O madre di pietà e di misericordia, beatissima vergine Maria, io, misero e indegno peccatore, mi rifugio in te con tutto il cuore e tutto l’affetto, e invoco la tua bontà.

Come rimanesti accanto al tuo dolcissimo Figlio pendente dalla Croce, così soffermati anche accanto a me, misero peccatore, e  a tutti i sacerdoti che oggi qui, e in tutta la Santa Chiesa offrono il sacrificio divino, degno e gradito alla presenza del sommo Dio, uno e trino. Amen

 

Oratio ad omnes Angelos et Sanctos

 

Preghiera per tutti gli Angeli e i Santi

Angeli, Archangeli, Throni, Dominationes, Principatus, Potestates, Virtutes cælorum, Cherebim atque Seraphim, omnes Sancti et Sanctæ Dei, præsertim Patroni mei,intercedere dignemini pro me, ut hoc sacrificium Deo omnipotenti digne valeam offerre, ad laudem et gloriam nominis sui et ad utilitatem meam totiusque Ecclesiæ suæ sanctæ. Amen.

O voi tutti Angeli, Arcangeli, Troni, Dominazioni, Principati, Potestà, Potenze dei cieli, Cherubini e Serafini, e voi tutti Santi e Sante di Dio, e in particolare voi miei santi Patroni,degnatevi di intercedere per me, affinché sia degno di offrire questo sacrificio a Dio, Padre onnipotente, a lode e gloria del suo nome e per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Amen

Oratio ad Sanctum, in cujus honorem Missa celebratur

 

Preghiera al Santo in onore del quale si celebra la Santissima Eucaristia

O sancte N., ecce ego miser peccator, de tuis meritis confisus, offero nunc sacratissimum sacramentum corporis et sanguinis Domini nostri Jesu Christi pro tuo honore et gloria.

Precor te humiliter et devote, ut pro me hodie intercedere digneris, ut tantum sacrificium digne et acceptabiliter offerre valeam, ut eum tecum et cum omnibus electis ejus æternaliter laudare, atque cum eo regnare valeam: Qui vivit et regnat in sæcula sæculorum. Amen.

O San N., ecco che io indegno peccatore, confidando nei tuoi meriti, ora offro in tuo onore e gloria il Santissimo Sacramento del Corpo e Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo.

Ti prego umilmente e devotamente, affinché ti degni di intercedere a mio favore, non solo perché io possa offrire in modo conveniente ed accetto un così grande sacrificio, ma anche perché possa lodarLo in eterno insieme con te e con tutti gli eletti, per essere così in grado di partecipare al suo Regno: Egli che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

 

Oratio ante communionem

Preghiera prima della comunione

DOMINE Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex voluntate Patris cooperante Spiritu Sancto, per mortem tuam mundum vivificasti: libera me per hoc sacrosanctum Corpus et Sanguinem tuum ab omnibus iniquitatibus meis et universis malis: et fac me tuis semper inhaerere mandatis, et a te numquam separari permittas. Amen.

 

PERCEPTIO Corporis tui, Domine Iesu Christe, quod ego indignus sumere praesumo, non mihi proveniat in iudicium et condemnationem; sed pro tua pietate prosit mihi ad tutamentum mentis et corporis et ad medelam percipiendam: Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.

 

Offerta della Santa Messa per le Anime del Purgatorio

A Dio Padre Eterno Padre, poiché Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, ha istituito con infinito amore il santo Sacrificio Eucaristico non solo per i vivi, ma anche per i defunti, io Ti offro questo sacrificio d'amore per l'Anima di (nome) e per tutte quelle che hanno più bisogno di aiuto, affinché Tu, Dio d'infinita bontà, mitighi le loro sofferenze e conceda loro la liberazione dal Purgatorio. Ti prego, o Padre di misericordia, accogli i meriti della Vittima divina che su questo altare s'immola, accogli le potentissime preghiere del tuo Figlio divino e anche le mie povere suppliche, e libera presto dalle loro sofferenze le Anime sante del Purgatorio. Amen. A Gesù Cristo O Gesù infinitamente buono e misericordioso, io Ti imploro con grande fervore e profonda umiltà di condurre le Anime dei nostri cari defunti al tuo regno di pace e di beatitudine, ammettendole alla tua presenza insieme ai Santi. Esaudisci, o Signore, la mia preghiera e ammetti a partecipare ai benefici di questa santa Celebrazione Eucaristica i fedeli defunti che soffrono in Purgatorio. Tu lo puoi perché con i tuoi meriti hai preso su di Te i peccati di tutto il mondo. Gesù mio, misericordia!

 

Preces ad Sanctum Joseph

 

Preghiera a San Giuseppe

 

O felicem virum, beatum Joseph, cui datum est Deum, quem multi reges voluerunt videre et non viderunt, audire et non audierunt, non solum videre et audire, sed portare, deosculari, vestire et custodire!

V. Ora pro nobis, beate Joseph.

R.  Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

 

OREMUS
Deus, qui dedisti nobis regale sacerdotium: præsta, quæsumus; ut, sicut beatus Joseph unigenitum Filium tuum, natum ex Maria Virgine, suis manibus reverenter tractare meruit et portare, ita nos facias cum cordis munditia et operis innocentia tuis sanctis altaribus deservire, ut sacrosanctum Filii tui corpus et sanguinem hodie digne sumamus, et in futuro sæculo præmium habere mereamur æternum. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

 

O felice S. Giuseppe, cui fu dato non solo di vedere ed ascoltare quel Dio che molti re vollero vedere e non videro, ascoltare e non ascoltarono, ma di portarlo altresì, baciarlo, vestirlo e custodirlo!

V. Prega per noi, San Giuseppe

R. Affinché siamo resi degni delle promesse di Gesù Cristo.

 

PREGHIAMO
V. O Dio, che ci rivestisti d'un regale sacerdozio, fa che, come il beato Giuseppe meritò di trattare con le sue mani e di portare il tuo Figlio unigenito, nato da Maria Vergine, così noi possiamo servirti con tale mondezza di cuore e santità di opere, da poter oggi ricevere degnamente il sacrosanto Corpo e Sangue del tuo Figlio e meritare di conseguire nella vita futura il premio eterno. Per lo stesso Gesù Cristo Nostro Signore. Amen.

 

Preghiera di San Basilio il Grande

So, o Signore, che comunico indegnamente al tuo purissimo Corpo e al tuo prezioso Sangue, che sono colpevole e che mangio e bevo la mia condanna, se non riconosco che questo Divino Sacramento è il tuo Corpo e il tuo Sangue, mio Cristo e mio Dio. Ma confidando nella tua magnanimità, mi avvicino a te che hai detto: Colui che mangia la mia Carne e beve il mio Sangue dimora in me e io in lui. Abbi dunque misericordia di me, Signore, e non disprezzarmi, peccatore qual sono, ma agisci con me secondo la tua misericordia. Che queste Sante Specie siano per me guarigione, purificazione e illuminazione, salvaguardia e salvezza, santificazione della mia anima e del mio corpo: che allontanino da me ogni immagine e ogni azione malvagia diabolica che si eserciti sul mio spirito e sulle mie membra, che aumentino la mia confidenza e il mio amore per te; che conservino e migliorino la mia vita, facendomi progredire nella via della virtù e della perfezione, che mi facciano compiere i tuoi comandamenti e partecipare al tuo santo Spirito; che siano per me un viatico per entrare nella vita eterna; che mi siano difesa accettabile davanti al tuo tremendo tribunale, che non siano per giudizio e condanna. Amen.

 

Solenne professione di fede

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, al risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
 
Tengo ancora fermamente per vero:
1) che nel Santissimo Sacramento dell’Eucaristia vi è veramente il Corpo, il Sangue, l’anima e la Divinità di nostro Signore Gesù Cristo e che nella Santa Messa si offre a Dio un vero sacrificio propiziatorio per i vivi e per i moti;
2) che il Sacramento della Penitenza è di divina istituzione, ed è necessario alla salute per tutti coloro che sono caduti in peccato mortale dopo il Battesimo;
3) che la Beatissima Vergine Maria, concepita senza macchia di peccato originale, e assunta in anima e corpo al cielo, è Vera Madre di Dio;
4) che il Romano Pontefice è il successore di San Pietro, vero Vicario di Gesù Cristo, Capo di tutta la chiesa, Pastore Supremo e Maestro infallibile di tutti i cristiani;
5) ed infine che veramente, oltre il Paradiso eterno per coloro che si salvano, v’è un Inferno eterno per i dannati, ed un Purgatorio per coloro che muoiono bensì in grazia di Dio, ma con qualche debito da soddisfare alla Divina Giustizia.
 
Ammetto e professo, senza alcun dubbio, tutte le altre verità insegnate dalla Chiesa Cattolica, nella quale solo vi è salvezza; e perciò condanno e rigetto tutte le dottrine condannate e rigettate dalla Chiesa.

 image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image

image